Shubman Gill

Rashid Khan

David Miller

Sai Sudharsaniller

Mohit Sharma